Rakennus Oy Antti J. Ahola
Uudenmaankatu 2
05800 Hyvinkää
Vaihde 019-4759200Rakennus Oy Antti J. Ahola

Rakennus Oy Antti J. Ahola on tammikuussa 1996 perustettu rakennusliike. Toiminta-ajatuksena on tarjota uudis- ja saneerausrakentamisen asiantuntemusta, joka perustuu henkilöstön osaamiseen ja kokemukseen lukuisien toimisto-, teollisuus-, asuin- ja julkisten rakennusten käytännön toteutuksesta alkaen tarjouslaskennasta aina takuuvastuiden hoitoon saakka.

Yrityksen liikevaihto
- vuonna 2014 30,72 miljoonaa €
- vuonna 2015 24,70 miljoonaa €
- vuonna 2016 34,00 miljoonaa €

Vuoden 2017 liikevaihdoksi on budjetoitu 27,00 miljoonaa euroa.

Yrityksellä on RALA-pätevyys ja käytössä on oma työmaakohtainen laadunvarmistusjärjestelmä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä 63, joista toimistohenkilöitä on 5, teknistä henkilöstöä 30 ja työntekijöitä 28.

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).